Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Jedynym właścicielem, a zarazem administratorem strony tomaszlukasik.com jest Tomasz Łukasik (zwany dalej Administratorem).
  2. Treści zamieszczone na stronie tomaszlukasik.com są wyłączną własnością Administratora.
  3. Zabronione jest kopiowanie treści zamieszczonych na stronie tomaszlukasik.com oraz ich publikacja/emisja bez zgody pisemnej administratora na jakichkolwiek innych stronach www, w tym również w formie posta w mediach społecznościowych bez podania źródła treści w postaci bezpośredniego linku do strony.
  4. Ze strony tomaszlukasik.com można korzystać bezpłatnie, bez limitów.
  5. Aby zamieścić na stronie komentarz pod treścią, konieczna jest rejestracja na stronie tomaszlukasik.com. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności, której treść dostępna jest tu: … .
  6. Użytkownik, tj. każda osoba odwiedzająca stronę tomaszlukasik.com, zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami regulaminu, rażąco naruszy jego postanowienia, Administrator ma prawo zablokować temu Użytkownikowi dostęp do treści strony.
  7. Niniejszy regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie.
  8. W przypadku kwestii spornych nieobjętych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy prawa właściwe dla Wielkiej Brytanii.

KONSULTACJE

  1. Aby skorzystać z konsultacji z Administratorem, konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 1000 tokenów MC za każdą rozpoczętą godzinę.
  2. Instrukcja i wskazówki jak zakupić token MC podane są w zakładce … .
  3. Aby skorzystać z konsultacji, konieczne jest uprzednie zarezerwowanie terminu. W tym celu należy skorzystać z kalendarza spotkań dostępnego na funpage znajdującym się pod adresem facebook.com/tomaszlukasikkontrolaumyslu. Będąc na funpage Tomasz Łukasik – Kontrola umysłu, w celu zarezerwowania terminu konsultacji należy kliknąć w zakładkę Usługi oraz w przycisk zarezerwuj, a następnie wybrać dzień i godzinę z dostępnych oraz postępować dalej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  4. Po dokonaniu rezerwacji, lecz koniecznie przed rozpoczęciem konsultacji należy uiścić opłatę w tokenach w wysokości podanej w pkt. 1.
  5. W przypadku rezygnacji, kiedy opłata została już uiszczona, możliwy jest zwrot środków tylko w sytuacji, gdy Użytkownik poinformuje Administratora nie później niż 48 godzin przed terminem danej konsultacji. Wówczas Administrator w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia zwróci Użytkownikowi wszystkie tokeny, które ten uiścił na poczet zarezerwowanej usługi. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 48 godzin przed planowanym terminem konsultacji, ale dłuższym niż 24 godziny, Użytkownikowi zostanie zwrócone 40% tokenów, które Użytkownik uiścił na poczet konsultacji, z której rezygnuje.
  6. W przypadku jednorazowego wykupienia minimum 4 godzin konsultacji, piąta godzina jest bezpłatna.
  7. Po zarezerwowaniu terminu konsultacji, Użytkownik otrzyma za pomocą aplikacji Messenger potwierdzenie terminu konsultacji. W przypadku, kiedy termin wskazany przez Użytkownika okaże się niedostępny, Administrator zaproponuje 2 alternatywne terminy lub poprosi Użytkownika o ponowne zarezerwowanie innego, dogodnego dla obu stron terminu.
  8. Po ustaleniu terminu konsultacji i uiszczeniu opłaty, aby skorzystać z konsultacji, Użytkownik wejdzie na stronę tomaszlukasik.com i kliknie w zielony widget znajdujący się w prawym dolnym rogu strony, a następnie postąpi zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie.
  9. Jeżeli z przyczyn technicznych powstałych po stronie Administratora, konsultacja nie będzie mogła się odbyć, Użytkownik ma prawo zarówno do zmiany terminu konsultacji jak również może żądać zwrotu pełnej należności uiszczonej za anulowaną przez Administratora konsultację.